7 mars 2017

Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2017

Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Bernt Frisk, Ebbe Waller, Mas Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson. Föreningen har nu 240 betalande medlemmar.

  1. Mötet öppnades av ordförande Kenneth Hansson.
  2. Uno valdes till justeringsman.
  3. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Göran Svensson sekreterare, Anders Olsson kassör, Uno Puhasmägi vice kassör, Mats Henriksson vice ordförande, Bernt Frisk vice sekreterare, Ebbe Waller och Bertil Olsson ledamöter.
  4. Styrelsen beslöt att Kenneth Hansson och Anders Olsson var för sig eller tillsammans disponerar föreningens konto på SE-Banken.
  5. Nästa möte den 18 april kl. 19:00.
  6. Mötet avslutades.

 

Sekreterare

 

…………………………………………………………

Göran Svensson

 

Justeringsman

 

…………………………………………………………

Uno Puhasmägi

Lämna ett svar