Protokoll 17 november 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 17 november 20152015 Vaktstugan

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt Anders, Bertil, Göran

 

 1. Föregående protokoll justerades

 

 1. Ett förslag på parkeringsplats på grusplan har kommit in från en medlem, det beslöts att handlingarna och förslaget sänds till kommunen på remiss.

 

 1. Årsmöte kommer hållas 3 mars kl 19.00 2016 på Fregatten samt städdag den 20 maj kl 18.00 2016

 

 1. Frivilliga till vakthållning skall anmäla sig till Göran. En person Kjell Wallberg kjell.wallberg@hotmail.com 0705509082 har anmält intresse att ställa upp.

 

 1. Bränslestölderna i hamnen fortsätter.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Mats Henriksson

 

Ebbe Wall

Styrelsemöte 14 juni 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 14 juni 2015 Vaktstugan

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt Anders, Bertil, Göran

 

 1. Föregående protokoll justerades

 

 1. Bygglov och slutbevis. Anders återkommer

 

 1. Göran visade Inventeringsformulär inför sommaren

 

 1. Behov av bryggtvätt och spikning inventeras.  En arbetsdag bestämdes till den 24 juni kl 17.00. En flagga är beställd och sätt upp på arbetsdagen.

 

 1. Övriga frågor

 

–        Info om vad vagnar skall placeras på Hogenäs skall tas fram. Lennart talar med Robert.

–        Byalaget har placerat en hjärtstartare på Fregatten.

–        Sveska sjö vill komma och informera. Vi har tackat nej

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Bernt Frisk

 

Bertil Olsson11