Medlemsmöte den 22 oktober 2015

Protokoll fört vid Medlemsmöte 22 oktober 2015 på Fregatten i Kungshamn

Närvarande: 31 st medlemmar

 1. Mötet öppnades
 2. Kallelsen till mötet godkändes
 3. Dagordningen godkändes
 4. Lennart Karlsson utsågs till ordförande för mötet
 5. Göran Svensson utsågs till sekreterare för mötet
 6. Ebbe Wall och Bertil Olsson utsågs till justerare
 7. Aktiviteterna i hamnen under sommaren handlade mycket om branden i en uppställd fiskebåt samt stölderna av bränsle och annat.
 • Styrelsen har gått vakt veckan före hummerfisket men inte sett något avvikande.
 • Med kommunen har tagits upp:

–        Slänterna utjämnas

–        Skylt sätts upp som visar uppställningsplats för kärror på Hogenäset.

–        Rampen är inte åtgärdad.

–        Båtinventeringen har överlämnats till kommunen som påstår att det finns en kö till alla platserna.

–        Soptunnor och papperskorgar som lovats saknas.

–        Vad händer med båten som brann? Inget svar från kommunen.

–        Parkeringen på båda sidor vägen utmed ponton-bryggorna är trafikfarlig

 

 1. Bo Antonsson höll ett trevligt föredrag om händelser på

Sotenäset genom åren.

 

 1. Mötet avslutades

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Ebbe

 

Bertil