Styrelsen

Kontaktinformation Styrelsen Springets båt förening 2022-2023

Lars Andersson                   0704-502 041                      736andersson@telia.com

Jerry Andreasson                0705-899 506                      sotenasradiotv@telia.com
Bert Frisk                             0703-983 054                      bernt.frisk@gmail.com
Mats Henriksson                 0703-949 475                        mhah5457@hotmail.se
Lars Persson                       0704-944 654                     lars.t.persson@telia.com

Uno Puhhasmagi                0702-564 696                     uno.puhasmagi@vgregion.se

Göran Svensson                  0705-270 438             dan.goran.svensson@gmail.com