Styrelsen

 

Tel hem Mobil
Ordförande Kenneth Hansson 0700-611115
Vice ordförande Mats Henriksson
Sekreterare  Göran Svensson 999999 0705-270438
Vice Sekreterare Bernt Frisk 30706 0703-983054
Kassör Uno Puhasmagi 0702-564696

Ledarmot Jerry Andresson

0703-650324

 

Ledarmot Ebbe Waller 70838 0705-957009