På gång i hamnen

Medlemsmöte torsdag den 28 oktober kl 19.00 Fregatten
Varmt välkomna
Styrelsen
  • Nuvarande styrelse kvarstår 2021 efter samråd med valberedningen.
  • Ev kommer vissa kurser genomföras kommande höst och vinter.

 

Sjöräddningens jour telefon 0705-808587  ( Vid ej fara för liv , annars 112)

Årsavgiften är nu 250 kronor för verksamhetsåret 2021 till Bank giro  493-7348