19 okt 2017

 

Protokoll för medlemsmöte den 19 oktober 2017 kl. 19:00

 

34 medlemmar närvarade vid höstmötet.

 

 1. Ordförande Kenneth Hansson öppnade mötet.

 

 1. Kallelsen till mötet godkändes.

 

 1. Mötet godkände dagordningen.

 

 1. Kenneth Hansson valdes till ordförande för mötet.

 

 1. Göran Svensson valdes till sekreterare för mötet.

 

 1. Till justeringsmän för mötet valdes Ebbe Waller och Ove Albertsson.

 

 1. Kommundiskussioner

 

 • Vaktstugan ska ingå i den nya planen för Springet
 • Rampen ska göras om
 • Nya soptunnor ska komma upp: ej klart

 

 1. Vaktstugan
 • Stugan är målad
 • Luft/luft-pump är installerad
 • Va och avlopp utreds
 • Stugan uthyres, 20 kvadratmeter

 

 1. Därefter följde grupparbete med medlemmarna.

Följande förslag kom in från grupparbetena:

 • Grusplanen Ramnered ska grusas
 • Vaktstugan after-work kl. 18-19 varje fredag
 • Ska vi börja färgsätta sjöbodarna i Springet såsom i Smögen: grönt, gult, blått och rött
 • Bryggor vid Ramnered till badet
 • Sjöbodar vid Tången
 • Skyltar om kärrorna ska flyttas, annars en kostnad på 400 kr per år
 • Vi missar intäkter på 350.000 kr per år på att ett antal båtplatser inte hyrts ut
 • Ponton D ska gås igenom om ny indelning
 • Detaljplanen om Springet. Vad blev det av den?
 • Boule-bana vid Vaktstugan
 • Uthyrning av Vaktstugan, 200 kr per dag, 400 kr per helt

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Sekreterare

 

 

…………………………………………

Göran Svensson

 

Justering

 

 

…………………………………………                       ……………………………………..

Ebbe Waller                                                                   Ove Albertsson

 

 

 

Lämna ett svar