16 maj 2017

Protokoll från styrelsemöte den 18 april 2017

Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Ebbe Waller, Mats Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson.

 1. Ordföranden öppnade mötet.

 

 1. Uno Puhäsmägi valdes till justeringsman.

 

 1. Föregående protokoll redovisades justerat och klart.

 

 1. Städdagen den 26 maj kl 18:00:Kenneth ordnar containrar via kommunen. Anders fixar räkor.

 

 1. Fonderna: Mötet beslöt att göra följande prioriteringar

 

 • Rampen är prioritet 1
 • Va-anslutning av vaktstugan är prioritet 2
 • Belysning påp grusplanen är prioritet 3
 • Fler tunnor är prioritet 4

Kenneth och Anders tar upp dessa investeringsförslag med kommunen.

 1. Anders och Uno tar upp frågan om dålig beläggning på båtplatserna med kommunen.
 2. Hemsidan: Vi beslöt att ha kvar hemsidan och Göran tar kontakt med dataföretaget för att få bort skadlig kod.
 3. Tvätt av bryggor: Ebbe håller i tvättningen av de fasta bryggorna i den ordning som behövs.
 4. Vaktstugan: Stugan måste tvättas och målas. Det beslöts att stugan ska målas efter semestern, den 27 och 28 augusti avsattes. 1 och 2 september är reservdagar.
 5. Bygglov: Anders ska återigen ta upp frågan om permanent bygglov för stugan med kommunen.
 6. Det beslutades att Anders som kassör ska få en dosa till kontot så att han enklare kan administrera föreningens kostnader.

 

 1. Det beslöts att en kontaktperson för båtförsäkringar avskaffas då det inte finns något behov.

 

 1. Nästa möte den 16 maj kl 19:00.

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte 2017-05-16 kl. 19:00

 

Närvarande: Kenneth, Ebbe, Mats, Bernt, Göran, Anders. Uno och Bertil var ej närvarande.

 

 1. Ordföranden öppnade mötet.
 2. Ebbe Waller valdes till justeringsman.
 3. Föregående protokoll gicks igenom utan anmärkningar.
 4. Städdagen den 26 maj: Kenneth ordnar containrar, säckar och dryck. Anders ordnar räkor.
 5. Uthyrning av vaktstugan: Styrelsen beslöt att för medlemmar gäller 200 kr per dag och 400 kr per helg. Icke medlemmar 300 kr per dag och 500 kr per helg.
 6. Vi beslöt att Göran ska sätta hemsidan i ordning.
 7. Brygga A och B är tvättade av Ebbe.
 8. Bygglov för vaktstugan är på gång. Anders har kontakt med kommunen.
 9. Vi har fått intäkter för landförvaringen för 57-58 båtar som Mats har ordnat.
 10. Det beslöts att höstmötet för medlemmar ska hållas den 19 oktober kl. 19:00 på Fregatten.
 11. Nästa styrelsemöte är den 5 september kl. 19:00.

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

 

………………………………………..                         ………………………………………

Göran Svensson, sekreterare                                          Ebbe Waller

 

 

Lämna ett svar