Styrelsemöte den 22 mars 2016

Protokoll från styrelsemöte den 22 mars 2016 i Springets  Båtförening

Närvarande: Alla utom Mats

  1. Dagordningen godkändes.
  1. Ebbe och Ingemar valdes till justeringsmän.
  1. Styrelsen konstituerade sig på samma sätt som år 2015.
  1. Föreningens tillgodohavande: Om föreningen upphör ska tillgångarna delas lika mellan

Sjöräddningssällskapet och Läkare utan gränser.

  1. Städdag beslöts till den 20 maj kl 18:00.
  1. Bygglov för klubbstuga: Anders kollar med kommunen.
  1. Bevakning: Föreningen håller beredskap om inbrotten fortsätter.
  1. Övriga frågor: Angående vraken ska Räddningstjänsten kontaktas.
  1. Mötet avslutades.

Sekreterare

 

………………………………………………….

Göran Svensson

 

Justeringsmän

 

………………………………………………..    …………………………………………….

Ebbe Wall                                                              Ingemar Lillieblad

Lämna ett svar