Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberattelse for Springets Batforening 2015.

Styrelsen under verksamhetsåret har varit:

Ordf. Lennart Karlsson

Vice ordf. Ingemar Lillieblad

Sekr. Goran Svensson

Vice sekr. Bernt Frisk

Kassb’r Christina Karlsson

Ledamot Ebbe Waller

Ledamot Mats Henriksson

Ledamot Bertil Olsson

Adjungerad Anders Olsson

Antal betalande medlemmar under aret har varit 268 st. Styrelsen har utover ars- och medlemsmoten haft 6 st protokollforda moten.

Staddagen med ca 25 deltagare genererade som vanligt en hel del skra’p, alltid roligt att sa manga staller upp.

Viss sporadisk vaktha lining har skett. Under aret manga stolder av drivmedel. Styrelsen vaktat 4 natter i samband med hummerfisket.

Vi har, a’ven det sporadiskt overvakat elanvandningen.

Landforvaringsrapporteringen har gett kommunen ca 100.000:- varav 40.000.- till fonden for forbattringar i hamnen. Nagot over 100 batar beraknas rapporteras, vilket ar lite mer an 2014.

Inventering uppfoljts. Fortfarande en del tomma platser. Kommunen ar varskodd.

Ocksa under 2015 har vi haft kontakter med kommunens tjansteman vad ga’ller arenden i var hamn. Bl.a skyltar landforvaring, kattskallar i slantar, bord och ba’nkar pa piren.

Kungshamn 20160301 Lennart Karlsson ordf.

Lämna ett svar