Årsmöte 3 mars 2016

Protokoll fört vid årsmöte för Springets Båtförening den 3 mars 2016

 

30 st medlemmar var närvarande.

 1. Mötet öppnades.
 1. Mötet godkände kallelsen.
 1. Mötet godkände dagordningen.
 1. Till ordförande för mötet valdes Lennart Karlsson.
 1. Till sekreterare för mötet valdes Göran Svensson.
 1. Till justerare för mötet valdes Ebbe Wall och Ingemar Lillieblad.
 1. Verksamhetsberättelsen för år 2015 redovisades av ordföranden. Se bilaga.
 1. Den ekonomiska redogörelsen för 2015 redovisades av kassören Christina Karlsson.
 1. Revisionsberättelsen för 2015 redovisades.
 1. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.
 1. Val av styrelse för 2016

 

11.1                  Till ordförande valdes Lennart Karlsson för 1 år.

11.2                  Till ledamöter för 2 år valdes Ebbe Wall, Mats Henriksson, Bertil Olsson och Anders Olsson.

11.3                  Kvar på ett år är Ingemar Lillieblad, Göran Svensson, Bernt Frisk och Christina Karlsson.

11.4                  Till valberedningen valdes Bengt A och Kjell W för ett år.

11.5                  Val av två revisorer för året: Morgan H, Elving A och suppleant Lars P.

 1. Övriga frågor

12.1                  Anette Henriksson från BSB informerade om att utrustning för märkning av bensintankar kan förmedlas av Tomas Andersson, Polisen i Lysekil.

12.2                  Båtägarna äger själva ansvar för att informera sitt försäkringsbolag om värdet på båten minskar då man vid skada inte kan få ut mer än båtens aktuella marknadsvärde.

12.3                  Frågan om fiskebåtsvraken på Springet togs upp. Lennart lovade att ta upp frågan med kommunen.

 

 1. Mötet avslutades och sedan avnjöts Solveigs goda smörgåstårta.

 

 

……………………………………..

Göran Svensson

 

Justeras:

 

…………………………………………………..         ………………………………………..

Ebbe Wall                                                                        Ingemar Lillieblad

Lämna ett svar