Protokoll från styrelsemöte den 16 november 2014

Protokoll fört vid styrelsemötet den 16 november 2014

 

Samtliga i styrelsen + Anders var närvarande.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Ebbe och Ingemar utsågs till justerare av protokollet.

4. Tidigare protokoll justerades.

5. Julutskicket diskuterades och godkändes.

6. Möte med kommunen:

– Strömmen är avstängd.

– Några planer på gästplatser i hamnen har inte kommunen.

– En ny bänk på brygga B är OK och kommer att uppföras.

– Vårt önskemål om belysning på rampen ska ses över till våren.

– Vi framförde förslag om markering när båtplatser är lediga (röd, grön) typ Danmark. Det var

dock intet större intresse från kommunen.

– Frågan om bättre arrendering av båtplatserna tas upp till våren.

– Det är överskott på 2,5 meters platser och brist på 3,5 meters platser.

Vid protokollet

 

Göran Svensson sekreterare

 

Justeras:

 

………………………………………………..      ………………………………………….

Ebbe Wall                                               Ingemar Lillieblad

Lämna ett svar