Protokoll från medlemsmöte den 23 oktober 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  37 medlemmar närvarade.

3.  Kallelsen till mötet godkändes.

4.  Dagordningen godkändes.

5.  Till ordförande valdes Lennart Johansson och Göran Svensson till sekreterare.

6.  Till justeringsmän valdes Ebbe och Mats.

7.  Inventering av båtplatser: Lennart informerade om sommarens arbete.

8.  Tomas Andersson, polis i Lysekil, informerade om båtsamverkan. 2010 började projektet mot motorbåtsstölder och arbetet bedrivs genom spaning och båtsamverkan med båtklubbar samt samverkan med  larmföretaget som är försäkringsbolagens företag för att återta stulet gods.

Där båtsamverkan har etablerats upphör  normalt stölderna. 50-60% av stölderna sker av utländska ligor. 46 stölder av material i båtar har skett i Bohuslän i sommar. Klockan 22.00-02.00 är hetaste tiden. 15 båtstölder har skett i  Sotenäs i sommar. Särskilt utsatt har Ulebergshamn varit.

9.  Mötet avslutades och sedan avnjöts Solveigs smörgåstårta.

 

Justeras

 

…………………………………………………………………..      …………………………………………………….

Ebbe                                                                              Mats

Lämna ett svar