Protokoll från styrelsemöte den 23 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 23 juni  2014 i Vaktstugan.

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt, Anders, Bertil, Göran

1.  Inventeringen av båtplatserna har påbörjats och skall upprepas några gånger under sommaren.

2.  Som kontaktpersoner för båtsamverkan med polisen utsågs: Bertil Olsson och Göran Svensson.

Nästa möte den 24 augusti.

Göran Svensson

Sekreterare

Justering:

Ebbe Wall                          Bertil Olsson

Lämna ett svar