På gång i hamnen

Kommande möten för medlemmarna

  • Årsmöte för verksamhetsåret 2021 torsdag den 10 mars 2022 kl 19.00  Fregatten
  • Städdag i hamnen fredag den 20 maj 2022 samling kl 18.00 vid Vaktstugan
  • Medlemsmöte torsdag den 27 oktober 2022 kl 19.00 Fregatten

 

Sjöräddningens jour telefon 0705-808587  ( Vid ej fara för liv , annars 112)

Årsavgiften är nu 250 kronor för verksamhetsåret 2021 till Bank giro  493-7348

 

Kommentera