Styrelsemöte 14 juni 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 14 juni 2015 Vaktstugan

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt Anders, Bertil, Göran

 

  1. Föregående protokoll justerades

 

  1. Bygglov och slutbevis. Anders återkommer

 

  1. Göran visade Inventeringsformulär inför sommaren

 

  1. Behov av bryggtvätt och spikning inventeras.  En arbetsdag bestämdes till den 24 juni kl 17.00. En flagga är beställd och sätt upp på arbetsdagen.

 

  1. Övriga frågor

 

–        Info om vad vagnar skall placeras på Hogenäs skall tas fram. Lennart talar med Robert.

–        Byalaget har placerat en hjärtstartare på Fregatten.

–        Sveska sjö vill komma och informera. Vi har tackat nej

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Bernt Frisk

 

Bertil Olsson11

Lämna ett svar