På gång i hamnen

Årsmötet för 2021 kommer hållas på höstmötet i höst. (pg a pågående Pandemi)

  • Nuvarande styrelse kvarstår 2021 efter samråd med valberedningen.
  • Hamnstädningen kommer genomföras fredag den 14 maj kl 18.00
  • Ev kommer vissa kurser genomföras kommande höst och vinter.

 

Sjöräddningens jour telefon 0705-808587  ( Vid ej fara för liv , annars 112)

Årsavgiften är nu 250 kronor för verksamhetsåret 2021 till Bank giro  493-7348